2022 r.

W 2022 r. Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie otrzymało:
1). dotację ze środków Wojewody Lubelskiego w kwocie 77 000,00 złotych ( słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2022 roku”. Zadanie zostało podzielone na działy:
a) Utrzymanie gotowości ratowniczej
b) Zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego
c) Koszty obsługi, remonty, konserwacje
d) Szkolenia.
Łączna kwota dotacji przyznanej przez Wojewodę Lubelskiego w wysokości 330 000,- zł jest podzielona na 3 jednostki WOPR województwa lubelskiego, tj.: Rej. WOPR w Zamościu, Rej. WOPR w Lublinie i Rej. WOPR w Chełmie.

2). dotację ze środków Miasta Chełma, w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Cykl prelekcji i szkoleń dotyczących bezpieczeństwa nad wodą dzieci i młodzieży w sezonie letnim i na lodzie”.
Zadanie zostało podzielone na działy:
a) Festyn rodzinny i pokazy ratownictwa wodnego z okazji Dnia Dziecka,
b) Konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa nad wodą.