Zjazd Delegatów 2018

W dniu 06.01.2018 r. w restauracji „Lwów” odbył się Zjazd Delegatów Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie, na którym podsumowano 5-letnią kadencję, wybrano nowe władze, zmieniono Statut oraz wyznaczono nowe kierunki działania na kolejne lata. Wśród zaproszonych gości obecni byli kol. Piotr Synowiec Vice-prezes Zarządu Głównego WOPR, Członek Władz ILS, Prezes Zamojskiego WOPR oraz kol. Robert Wawruch – Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR, na co dzień Prezes Rejonowego WOPR w Lublinie. Podsumowując 5-letnią kadecje ustępujący Prezes kol. Andrzej Klaudel w sprawozdaniu podkreślił, że była to udana i bardzo pracowita kadencja szczególnie przez ostatnie dwa lata, gdzie Chełmski WOPR podwoił liczbe swoich czynnych ratowników wodnych, a było to możliwe m.in. poprzez współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy w Chełmie, Krasnymstawie i Radzyniu Podlaskim w innowacyjnego szkolenia na ratowników wodnych osób bezrobotnych oraz ich późniejszego zatrudniania w tym zawodzie. Dużym sukcesem również były ostatnie zakupy inwestycyjne poczynione przez Chełmskie WOPR, mowa tutaj o kompleksie garaży murowanych w Chełmie, które w całości zlikwidowały problem garażowania ratowniczego sprzętu pływającego, z którym od lat borykało się stowarzyszenie. Kolejnym sukcesem było wygranie przetargu i podpisanie dwuletniego kontraktu na obsługę ratowniczą z Chełmskim Parkiem Wodnym. Dzieki temu ponad 30 ratowników, w tym kilkunastu bezrobotnych ma zapewnioną pracę prawie do końca 2019 roku.
Zjazd Delegatówbył również okazją do nagrodzenia aktywnych członków WOPR. Złotymi odznakami WOPR za zasługi z liściem laurowym odznaczeni zostali wszyscy z Chełma: Jerzy Tatys, Robert Kosyl i Lechosław Pastuszak. Złotymi honorowymi odznakami WOPR odznaczono: Tomasz Banach, Artur Klaudel, Kamil Klaudel z Chełma oraz Franciszek Woiński z Krasnegostawu. Srebrną honorową odznakę WOPR otrzymali: Bartosz Mosoń (Włodawa), Mariusz Denisiuk (Radzyń Podlaski), Mariusz Buczko i Robert Garbaruk (obydwaj z Chełma), a także Andrzej Miciuła z Krasnegostawu. Brązową honorową odznakę WOPR otrzymali: Emilia Matysiak, Natalia Klaudel, Sławomir Kraśnicki, Grzegorz Zupan, Krzysztof Pikus, Waldemar Stańkowski, Tomasz Krawczyk, Wojciech Kowalczyk (wszyscy z Chełma) Krzysztof Kleszowski i Robert Kasprzak (Krasnystaw), Łukasz Bogucki, Marek Spozowski, Mariusz Smęt (Radzyń Podlaski). Odznakę zasłużonego Instruktora WOPR otrzymał Prezes Andrzej Klaudel , któremu w bieżącym roku mija 35-lecie pracy instruktorskiej.
Zjazd Delegatów wybrał również nowe władze Chełmskiego WOPR. Prezesem ponownie został Andrzej Klaudel. Do Zarządu Rejonowego WOPR wybrano również: Mariusza Buczko – Viceprezes, Tomasza Banacha – Viceprezes, Joannę Suchocką – Skarbnik oraz Członków Zarządu w osobach: Artura Klaudela, Krzysztofa Kleszowskiegp i Grzegorza Zupana. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Jerzego Tatysa – Przewodniczącego oraz członków w osobach Roberta Kosyla i Roberta Kasprzaka. Wybrano również Komisję Dyscyplinarną w składzie: Robert Garbaruk – Przewodniczący, Wojciech Czarnecki i Wojciech Kowalczyk – członkowie.
Ważnym wydarzeniem Zjazdu była zmiana Statutu Chełmskiego WOPR, którego zapisy musiały być dostosowane do nowych obowiązujących przepisów prawa jak również zapis rozszerzający teren działania Chełmskiego WOPR na powiat radzyński.

Nowowybrany Prezes WOPR przedstawiając przyszłe kierunki działania Chełmskiego WOPR podkreślił, że ta kadencja będzie również ciężka ponieważ przed Chełmskim WOPR, które z małego stowarzysznieia stało się co najmniej średnim przesiębiorstwem, które jak podkreslił w ubiegłym sezonie letnim wraz z Chełmskim Parkiem Wodnym zatrudniał ponad 70 ratowników wodnych. Prezes powiedział również o nowych inwestycjach, które są planowane na ten rok m.in. zakup biura oraz zakup samochodu służbowego. Podkreślił również, że nowe wyzwania są bardzo ambitne, ale ma nadzieję, że w tym składzie Zarządu wszystko jest do zrealizowania.

Nowy Tydzień 3(635)