kontakt

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie


ul. Jedność 4/3, 22-100 Chełm

tel. +48 82 565 10 25

email: woprchelm@gmail.com 


Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 14:30


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
20 8200 0008 2001 0025 4025 0001