kursy i szkolenia

WYMAGANIA FORMALNE NA STOPNIE WOPR

Młodszy Ratownik WOPR

 1. 12 lat
 2. ważna legitymacja członkowska WOPR z poświadczeniem lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa rodzić lub opiekun prawny)
 3. pisemna zgoda na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej, rodzica lub opiekuna prawnego)
 4. karta pływacka

Ratownik WOPR 

 1. ukończone 15 lat
 2. uczestnik ma posiadać:
 • stopnień Młodszego Ratownika WOPR
 • ważną legitymację członkowską WOPR
 • pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej, zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny)

Sternik motorowodny

WYMAGANIA:

 • ukończone 14 lat
 • zdany egzamin na patent sternika motorowodnego

UPRAWNIENIA:

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

WYMAGANIA:

 • ukończone 18 lat
 • posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego
  zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

UPRAWNIENIA:

 • uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego
 • uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych