Wyniki wyborów delegatów na Zjazd Rejonowego WOPR w Chełmie

W niedzielę, 10.12.2017 r. odbyły się wybory delegatów w chełmskich okręgach wyborczych. Frekwencja wyniosła 49,6% uprawnionych do głosowania.

Wyniki wyborów:

Okręg Nr 1 – wybrano 6 delegatów:
1. Klaudel Andrzej
2. Bulicz Marta
3. Banach Tomasz
4. Buczko Mariusz
5. Suchocka Joanna
6. Zupan Grzegorz

Okręg Nr 2 – wybrano 4 delegatów:
1. Stańkowski Waldemar
2. Pawelec Krzysztof
3. Dziurda Marek
4. Mazur Grzegorz

Okręg Nr 3 – wybierano 5 delegatów, 4 delegatów uzyskało większość głosów i zostało delegatami:
1. Czarnecki Wojciech
2. Tatys Jerzy
3. Garbaruk Robert
4. Goszczyński Rafał
Piątego delegata wyłonią dodatkowe wybory spośród trzech kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę głosów:
1. Kosyl Robert
2. Pilipczuk Marek
3. Wysocki Norbert
Termin dodatkowych wyborów zostanie uzgodniony telefonicznie z członkami Okręgu Nr 3.

Okręg Nr 4 – wybrano 5 delegatów:
1. Klaudel Artur
2. Krawczyk Tomasz
3. Waleńciuk Dariusz
4. Kowalczyk Wojciech
5. Pawlak Przemysław

Okręg Okolice Chełma – wybrano 3 delegatów:
1. Majgier Magdalena
2. Matysiak Emilia
3. Klaudel Kamil