Pierwszy honorowy członek WOPR na lubelszczyźnie

7 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wiodącym tematem Zjazdu były zmiany w Statucie WOPR, powołanie pełnomocników, osób funkcyjnych WOPR, a także  nadanie odznaczeń i tytułów honorowych za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy WOPR nadał tytuł honorowego członka WOPR zasłużonym trzem działaczom WOPR. Wśród tych osób znalazł się Prezes Rejonowego WOPR w Chełmie Andrzej Klaudel.
Ponad 40 lat tradycji ma już tytuł Członka Honorowego WOPR. W roku 1977 jednym z pierwszych ratowników, którzy zaszczytu jego otrzymania dostąpili był Mieczysław Witkowski – nestor Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Tytuł ten Zjazd Krajowy WOPR do chwili obecnej nadał czterdziestu pięciu członkom WOPR, z których ponad połowa odeszła na wieczną wachtę. W historii WOPR tytuł ten tylko dwa razy został odebrany przez Zjazd Krajowy – po raz ostatni miało to miejsce na ostatnim Zjeździe. Tytuł ten odebrano byłemu Prezesowi Zarządu Głównego WOPR.