Nasi we władzach centralnych WOPR

W ostatnią niedzielę listopada w Warszawie odbył się XI Zjazd Krajowy WOPR,
w którym uczestniczyło 78 delegatów, w tym 6 reprezentantów naszego województwa. Na Zjeździe m.in. podsumowano X kadencję oraz wybrano nowe władze na najbliższe pięć lat. Nowym Prezesem Zarządu Głównego WOPR został Paweł Błasiak ze Stołecznego WOPR. Natomiast Przewodniczącym Sądu Honorowego ponownie wybrano Andrzeja Klaudela – Prezesa Chełmskiego WOPR, Wiceprezesem Zarządu Głównego WOPR ponownie został Piotr Synowiec – Prezes Zamojskiego WOPR, a Robert Wawruch – Prezes Lubelskiego WOPR został członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej.2019_82019_1