Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Ogłoszony w październiku br. konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo nad wodą w okresie letnim lub zimowym” dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Chełma został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęło 49 prac reprezentowanych przez dzieci i młodzież 10 placówek oświatowych z terenu naszego miasta, w których w większości chełmscy ratownicy WOPR przeprowadzili cykl prelekcji i szkoleń dotyczących bezpieczeństwa nad wodą w okresie letnim i zimowym. Najwięcej prac wpłynęło ze Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego ARKA PRZYSZŁOŚCI z ul. Zachodniej i Przedszkola Integracyjnego MINIOXFORD z ul. Hrubieszowskiej.
Techniki prac były różne. Wszystkie prace charakteryzowały się dużym zaangażowaniem ich autorów oraz posiadaną wiedzą na temat bezpieczeństwa nad wodą. 20 prac zostało wyróżnionych, a laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali dyplomy oraz upominki. Wyróżniono również specjalnymi podziękowaniami nauczycieli z jednostek oświatowych, z których wpłynęło najwięcej prac. Wystawę nadesłanych prac można oglądać w siedzibie Chełmskiego WOPR przy ul. Jedność 4/3.
Konkurs zorganizowany został przez Chełmskie WOPR oraz współfinansowany przez Miasto Chełm w ramach zadania publicznego pt.”Cykl prelekcji i szkoleń dotyczących bezpieczeństwa nad wodą dzieci i młodzieży w sezonie letnim i na lodzie”. W ramach tego zadania 4 czerwca 2022 r. zorganizowany był również Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka nad chełmskimi Gliniankami z grami i zabawami sprawnościowymi nad wodą, przejażdżkami motorówką ratowniczą oraz pokazami ratownictwa wodnego. W wydarzeniu tym wzięło udział 116 osób.