ĆWICZENIA LODOWE ZE STRAŻĄ POŻARNĄ

W ramach doskonalenia zawodowego strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie od 13 do 15 lutego, ćwiczyli razem z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zalewie Glinianki w Chełmie.

Tematem ćwiczeń była: „Organizacja akcji ratowniczej na akwenach i ciekach wodnych (powierzchnie wodne i lodowe)”. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były wykładami, na których przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się po lodzie, metody i sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczych oraz zagadnienia związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy w trakcie działań ratowniczych prowadzonych na lodzie.
W trakcie ćwiczeń praktycznych doskonalono techniki ewakuacji osób poszkodowanych (na ćwiczeniach byli nimi pozoranci – strażacy, ubrani w kombinezony do pracy w wodzie) w sytuacjach pozorowanych po załamaniu się lodu.

13 i 14 lutego w ćwiczeniach brały udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Wierzbicy, Stawu, Żmudzi, Kamienia i Kaniego. 15 lutego obserwatorami ćwiczeń była młodzież z Zespołu Szkół w Żółtańcach i Okszowie,  Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Chełmie oraz Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie. Zasady zachowania się w takich sytuacjach zostały przedstawione dzieciom i młodzieży przez Andrzeja Klaudela – prezesa WOPR Chełm. Na zakończenie ćwiczeń ratownicy WOPR „morsowali” w przygotowanym do ćwiczeń przeręblu.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji i przyczynili się do tych ćwiczeń.