KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z MIASTA CHEŁM

Realizując zadania współfinansowane przez Prezydenta Miasta Chełm pn. „CYKL PRELEKCJI I SZKOLEŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA NAD WODĄ DZIECI I MŁODZIEŻY W SEZONIE LETNIM I NA LODZIE” Chełmskie WOPR we współpracy z MOSiR Chełm zaprasza dzieci i młodzież z terenu miasta Chełm do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na temat bezpieczeństwa nad wodą w okresie letnim lub zimowym. Technika prac plastycznych dowolna. Wykonane prace wraz z imieniem, nazwiskiem i nazwą szkoły lub przedszkola można składać w zainteresowanych placówkach oświatowych lub bezpośrednio w siedzibie Chełmskiego WOPR ul. Jedność 4/3 lub w siedzibie MOSiR (hala sportowa ul. Graniczna 2a). Termin składania prac: 29.10.2021 r. Najciekawsze prace zostaną wyróżnione nagrodami i upominkami. Serdecznie wszystkich zapraszamy!